Monitoring projektu


ROK 2012

Srpen

14.8. Dotaz ke změně rozpočtu a uzavření ZMZp


Červenec

3.7. Pokračování v pracích na závěrečné zprávě; Doložení materiálů k 5. MZ
4.7. Žádost na KU MSK o schůzku a vyhledání dokumentů (originálů)
25.7. Dopracování monitorovací zprávy; Dopracování tabulek k ZMZp; Schválena 5. MZp


Červen

7. 6. Sdílení aplikace programování pro maturitní ročníky
11.6. Žádost o prominutí 6. MZ a vypracování závěrečné zprávy
13.6. Reporty webů
14. 6. Připomínky 2 k 5. MZ
25.6. Informace o uzavření projektu od KU MSK


Květen

30.5. Připomínky k 5. MZ


Duben

25.4. Dotazníky pro maturitní ročníky


Březen

2.3. Řešení wi-fi připojení a problémů se stanicemi
12.3. Řešení problematiky logingu s KU MSK (Zoho, Duha); Posouzení změny a produktu školení KU MSK (komunikace)
22.3. Spolupráce s Jednotou školských informatiků – inspirace naším projektem


Únor

2.2. Termíny školení programování
14.2. – 19.2. Řešení technických problémů s Google Weby
23.2. Práce s programováním – prezentace, možnosti, výuka


Leden

6.1. Práce na 5. MZ; Tabulky a finanční část k 5. MZ
8.1. Řešení licence mind meister
24.1. Nastavení učitelských webů, sledování návštěvnosti; Reporty
31.1. Informace o kurzech programování pro učitele
ROK 2011

Prosinec

7.12. Práce na výběrovém řízení v aplikaci programování
15. 12. Práce na metodikách modulu 4
17.12. Změny dohod (souvislost se změnou DPP a DPČ)
22.12. Poděkování za práci v roce 2011
23.12. Realizace VŘ
29.12. Podpis smlouvy s dodavatelem aplikací pro programování; Řešení problému s harmonogramem plateb v benefit 7


Listopad

4.11. Problém s kódováním češtiny v gmailu
8.11. Řešení problémů s videoportálem – zvuk, render, autorská práva, sdílení
15.11. Řešení možných školení v aplikacích souvisejících s novinkami v programování
21.11. Ukončení modulu 4 a řešení problémů
23.11. – 28.11. Prodloužení hostingu webu


Říjen

27.10. Řešení dotazů k VŘ


Září

5.9. Připomínky 2 k 4. MZ
7.9. Řešení možností školení v nových aplikacích
25.9. Řešení bufferingu a problémů s videoportálem
26.9. Reklamace netbooků (2)


Srpen

12.8. Doručení Metodického dopisu KU MSK
26.8. Připomínky k 4. MZ; Změna přístupových dat v aplikaci Benefit7


Červenec

10.7. Nastavení reportů Google Apps
27.7. Informace o probíhající kontrole 4. MZ


Červen

5.6. Zpracování metodiky mentálního mapování; Analýza učitelských a žákovských prací; Sdílení dat s veřejností
8.6. Zpracování 4. monitorovací zprávy; Tabulky a podklady k 4. monitorovací zprávě
15.6. Řešení problémů s elektronickou monitorovací zprávou, emailová korespondence s KU MSK
20.6. Uzavření modulu 3, zahájení modulu 4
20.6. – 24.6. Práce na finanční části monitorovací zprávy


Květen

4.5. Informace o změně v podávání MZp
7.5. Zpracování metodiky Mentální mapování pro žáky a pro učitele
9.5. Finanční plán na další období, vyrovnání závazků s řešiteli za předchozí činnosti
13.5. Tabulka výběrových řízení pro KU MSK
17.5. Řešení nepodstatných změn projektu, řešení změny rozpočtu
18.5. – 20.5. Diskuse o zařazení překladů metodik a odborných textů do změn rozpočtu


Duben

2.4. Zpracování všech připomínek k MZ ze strany KU MSK
3.4. Vytvoření základní struktury metodických materiálů pro sdílení na internetu
3.4. Opravy metodik pro školení Google Apps, Google Dokumenty a formuláře (pro žáky a učitele)
9.4. Sdílení metodik na webu projektu
11.4. Doručení oprav MZ na KU MSK Kraje
17.4. Kontrola práce řešitelů, kontrola výkazů a práce ve výuce
18.4. Zahájení práce na metodikách mentálního mapování
20.4. Online diskuse s řešiteli Kalendářů, jak dokladovat, jak skenovat, jaká témata zařazovat
21.4. Tvorba dotazníků pro evaluaci projektu – určeno odcházejícím maturantům
22.4. Řešení problémů s výkazy u nové skupiny řešitelů projektu
25.4. – 27.4. Ukázky prací v online Kalendářích pro inspiraci řešitelům, online diskuse


Březen

1.3. Informace o zahájení 3. modulu projektu pro žáky, aktivizace žáků, informace ostatní učitelům
3.3. Řešení technických problémů Kalendářů – problém s mailovými listy, problém s přijímáním pozvánky, problém s přílohou a sdílením
10.3. Kontrola odevzdaných podkladů k 2.modulu mentální mapování – opravy chyb, nedostatečně vyplněných tabulek, kontrola žákovské činnosti, doplňování chybějících údajů, exporty prací
25.3. Řešení wifi ve sborovně, tisk přes bezdrátově připojené netbooky
28.3. Zájem o spolupráci při aplikaci Google Apps ze strany Vyšší odborné školy ekonomické a zdravotnické a Střední školy Boskovice – domluva pracovní schůze
29.3. Doručeny připomínky ke 3. MZ ze dne 27.12.2010
30.3. Vytváření reportu aplikací Google Apps


Únor

7.2. Vytvořeny návody učitelům pro práci v síti a s ntb
9.2. Zahájena další fáze reinstalace ntb, rozdělení diskového prostoru, nové licence OP, vytváření image
19.2. Schůzka s řešiteli projektu - ukončení 2.modulu a zpracování dokumentace modulu
20.2. Setkání s novými řešiteli projektu a informace o 3.modulu – Google Kalendáře, předání dokumentace, povinných tabulek, úkolů, manuálů, řešení DPP
22.2. Schůzka k aplikaci Google Kalendáře – ukázka praktického řešení v hodině, aplikace ve výuce a samostudiu
28.2. Uzavření smluv DPP u nových řešitelů, stanovení povinností a úkolů, dohoda rozsahu činnosti a hodinových dotací


Leden

2.1. Dohoda s dodavateli o další a stálé spolupráci na zdokonalování systému připojování do školní sítě
3.1. Novinky v síti – informace pro žáky a učitele, ostrý provoz novinek, testování funkcionalit
7.1. Spolupráce techniků projektu s žáky školy v rámci novinek ve školní síti, wifi hesla, přístupy, skupiny
14.1. Zahájena další fáze aktualizace 53 pracovních ntb pro výuku
20.1. Přichází informace z KU MSK, že na opravě 3. MZ se stále pracuje (vypršel totiž termín opravy 20 dní)
22.1. Výsledky soutěže projektů Innovative Education Forum
31.1. Řešení připojení školy k internetu
ROK 2010

Prosinec

5.12. Řešení prodloužení licence Mind Meister, technické informace o aplikaci, informace o užívání, opravy chyb, kontrola řešitelů a jejich aplikování MM ve výuce
8.12. Zahájení práce na novinkách v síti školy, práce na aktualizaci NTB a odstraňování virů
19.12. Setkání řešitelů, diskuse o práci s mentálním mapováním, kontrola práce a výkazů, rady, postřehy
19.12. Aktualizace webu a informací
20.12. Dokončovací práce na 3. Monitorovací zprávě – věcná část
21.12. Dokončovací práce na 3. Monitorovací zprávě – finanční část
25.12. Přihlášení do soutěže projektů Moderní učitel
27.12. Doručení 3. Monitorovací zprávy na KU MSK Kraje - monitoring projektu


Listopad

2.11. Oznámení o postupu projektu MOSS do semifinále soutěže projektů TOPík
4.11. Řešení problémů box.net, sepsání zprávy pro KU MSK, aby byla uznána změna rozpočtu, řešení cla a daní za službu ze zahraničí
14.1. Oprava technické specifikace box.net na žádost KU MSK a opětovné zaslání k posuzování
16.11. Postup do finále soutěže projektů TOPík
19.11. Zahájení diskuse o dodatečných školeních aplikací Google Apps pro jazykáře školy
22.11. Pro nezájem zrušeno výběrové řízení na dodávku hardware k netbookům
25.11. Vítězství projektu Můj studijní svět online ve finále soutěže projektů MSK Kraje - TOPík
28.11. Oznámení o podstatných kvalitativních změnách v Google Apps, které zlepší práci s rozhraním Gmailu
30.11. Zpracování metodiky projektu pro účely Respektivy – reklama donorů projektu, rozeslání školám, vytvoření odkazů pro školy


Říjen

5.10. Odevzdávání propagačních předmětů žákům nových tříd, které nastoupily do školního roku 2010/2011, informace o projektu, odkaz na plakáty a emailové informace, web projektu (1G, 1A,1B, 1P)
13.10. Byl zaslán online dotazník žákům o diskovém prostoru v Google APPS EDU
15.10. Zpracování dotazníků žáků, jednání se zástupci firmy Googlu o navýšení diskového prostoru a finanční stránce navýšení
17.10. Odeslání žádosti o změny v rozpočtu, nákup technického vybavení k netbookům, navýšení diskového prostoru v Google APPS EDU
17.10. Aktualizace webových stránek
18.10. Opravy chyb v odevzdaných pracích řešitelů – chybějící loga, úvodní strany, nedostatečně popsaná realizace, chybějící data
18.10. Na školu přichází nabídka zapojení do soutěže TOPík, která prezentuje projekty MSK Kraje
18.10. Přihlášení projektu Můj studijní svět online do soutěže TOPík organizované KVIC Nový Jičín
21.10. Řešení možnosti výhodného zapojení box.netu do rozhraní Gmailu – technická specifikace, finanční úspory, formuláře, propojení s cíli projektu
27.10. Zpracována výzva na výběrová řízení na nákup hardware k netbookům


Září

3.9. Informace rodičům nových tříd o smyslu a poslání projektu, předání letáků, podpisy účasti.
13.9. Diskuse s p.Částkou o sčítání částek VŘ a chybách při sčítání.
15.9. Byl zadán soubor úkolů ICT Technikům jako sdílený dokument.
15.9. Email řešitelům o ukončení 1.modulu a odevzdání všech splněných povinností.
20.9. Byl sestaven formulář prohlášení žáků o převzetí dárku a realizaci projektu na škole.
20.9. Dodatek ke smlouvě o projektu MOSS.
24.9. Bylo provedeno finální zpracování potisku na netbooky.
29.9. Schůzka s řešiteli projektu, ukončení modulu 1, otevření modulu 2 – Mind Mapps, formální náležitosti spojené s řešiteli (prac.výkazy, tabulky, aktivity, atd.)


Srpen

6.8. 1.připomínky k 2.MZ
11.8. Online diskuse s p. Částkou o řešení nedostatků k 2.MZ
12.8. Online diskuse s p. Částkou o řešení nedostatků k 2.MZ
19.8. 2.připomínky k 2.MZ
27.8. Zaplacení faktury za 53 netbooků v rámci projektu MOSS.


Červen

7.6. Uzávěrka DÚ v rámci školení.
8.6. Jednání s vítěznou firmou o způsobu zapojení konektivity do prostředí školy.
12.6. Informování zaměstnanců a žáků školy o všech novinkách v projektu MOSS.
12.6. Zpracování předávacích protokolů netbooků.
18.6. Odeslání 2.MZ.


Květen

12.5. Školení učitelů v oblasti zvyšování uživatelských dovedností Google Apps EDU.
14.5. Vypracování znalostních a evaluačních dotazníků ke školení učitelů.
14.5. Školení učitelů v oblasti zvyšování uživatelských dovedností Google Apps EDU.
19.5. Odeslání VŘ na web KÚ.
24.5. Společná koordinace všech VŘ školy z pohledu sčítání zakázek (u všech projektů školy)
28.5. 1. Kontrola řešitelů a jejich pracovních povinností.


Duben

7.4. Školení učitelů v oblasti zvyšování uživatelských dovedností Google Apps EDU (2 termíny).
9.4. Školení učitelů v oblasti zvyšování uživatelských dovedností Google Apps EDU (2 termíny).
15.4. 1.připomínky k 1. MZ. 16.4. Školení učitelů v oblasti zvyšování uživatelských dovedností Google Apps EDU (2 termíny).
16.4. Informace k přílohám MZ.
19.4. Pracovní úkoly pro lektory projektu – seznam úkolů, vedení komunikace s účastníky, emailový monitoring činnosti.
19.4. Pozvání řešitelů na pracovní schůzku k modulu 1: Dokumenty – formuláře.
20.4. Zahájení jednání o navýšení rychlosti připojení internetu s dodavatelem.
21.4. Školení učitelů v oblasti zvyšování uživatelských dovedností Google Apps EDU (2 termíny).
22.4. Realizace pracovní schůzky s řešiteli – dopracování okruhů problémů projektu.
26.4. Sdílení splněných úkoly ze školení lektory.
26.4. Diskuse o VŘ konektivita, netbooky s vedením školy.
28.4. Informace od p. Částky, jak postupovat při zadání VŘ na konektivitu.
28.4. Školení učitelů v oblasti zvyšování uživatelských dovedností Google Apps EDU
29.4. Odeslání VŘ na web KÚ.
29.4. Byl vytvořen soupis zadaných úkolů v rámci školení MOSS.
30.4. Informace o opravě chyb ve výzvách od p.Volné.
30.4. 2.připomínky k 1.MZ.


Březen

3.3. Školení učitelů v oblasti zvyšování uživatelských dovedností Google Apps EDU (2 termíny).
4.3. Řešení indikátorů školení – kontrola účasti na školení, diskuse s cílovou skupinou, odstraňování nedostatků ve vedení školení.
5.3. Školení učitelů v oblasti zvyšování uživatelských dovedností Google Apps EDU (2 termíny).
10.3. Školení učitelů v oblasti zvyšování uživatelských dovedností Google Apps EDU (2 termíny).
12.3. Školení učitelů v oblasti zvyšování uživatelských dovedností Google Apps EDU .
12.3. Informace z KÚ, že kontrola 1.MZ stále probíhá.
17.3. Školení učitelů v oblasti zvyšování uživatelských dovedností Google Apps EDU.
24.3. Školení učitelů v oblasti zvyšování uživatelských dovedností Google Apps EDU (2 termíny).
26.3. Školení učitelů v oblasti zvyšování uživatelských dovedností Google Apps EDU (2 termíny).
31.3. Školení učitelů v oblasti zvyšování uživatelských dovedností Google Apps EDU (2 termíny).


Únor

3.2. Přeposlání všech materiálů a podkladů projektu novému řediteli školy.
5.2. Finální zpracování propagačních předmětů a diskuse s firmou.
5.2. Přeposlání dokumentů o vyplňování MZ od pana Částky.
9.2. Diskuse s p. Částkou o podobě propagačních předmětů a kritériích potisku logy donorů.
9.2. Byla vypracována 2.verze termínů školení a vyvěšena ve sborovně školy.
10.2. Pokyny lektorům o způsobu vedení školení a formálních náležitostí školení.
11.2. Fakturace za plakáty v MHD Nový Jičín.
12.2. 1. Školení učitelů v oblasti zvyšování uživatelských dovedností Google Apps EDU.
12.2. Odeslání 1. Monitorovací zprávy projektu. 17.2. Školení učitelů v oblasti zvyšování uživatelských dovedností Google Apps EDU (2 termíny).
19.2. Školení učitelů v oblasti zvyšování uživatelských dovedností Google Apps EDU (2 termíny).
26.2. Školení učitelů v oblasti zvyšování uživatelských dovedností Google Apps EDU.


Leden

4.1. Sestavení harmonogramu školení učitelů.
4.1. Odsouhlasení 1.VŘ na dodávku netbooků vedením školy.
5.1. Vyvěšení výzvy k VŘ na dodávku netbooků na stránkách školy.
5.1. Pracovní schůzka ICT Techniků a vedoucích pracovníků projektu věnovaná přípravě materiálů pro školitele učitelů v rámci dalšího vzdělávání v aplikaci Google APPS EDU.
6.1. Realizace prezentace o projektu pro učitele školy.
7.1. Koordinace informací s KÚ – s koordinátorem p. Částkou (dotazy a upřesnění postupu projektu).
8.1. Odpovědi na otázky ze 7.1.
11.1. Řešení grafické podoby webu projektu.
17.1. Diskuse s vedením školy o webových stránkách projektu, o jednotném postupu a vzhledu.
18.1. Emailová fakturace za aplikaci MindMapps na jeden rok, zřízení účtu, implementace, hesla,…
19.1. Diskuse o pořadí logového označení projektu – p.Částka. 19.1. Změna log na všech dokumentech projektu.
19.1. Koordinace s p. Částkou v oblasti školení učitelů.
20.1. Zákaz školení ICT techniky, protože se kříží zaměstnanecký sektor a poskytovatelé služeb.
21.1. Schválení vzoru smluv pro poskytovatele služeb vedením školy.
23.1. Vytvoření identifikačních znaků projektu v prostředí školy – plakáty, štítky.
23.1. Vytvoření manuálu pro lektory školení – MOSS.
25.1. Diskuse o reklamních propagačních předmětech MOSS – klíčenka a kalkulačka.
26.1. Diskuse s KÚ (Mádrová) o VŘ a vyvěšení výzvy na stránkách KÚ.
26.1. Diskuse s vedením školy o formě VŘ – školitelé, služby, netbooky.
27.1. Informace KÚ o sčítání VŘ ze všech projektů školy.
27.1. Odeslání výzev na KÚ, koordinace postupu s p.Volnou.
28.1. Zřízení emailu školitelům projektu pro odesílání úkolů ze školení MOSS.
ROK 2009

Prosinec

1.12. Obdržení informace o změně koordinace a řízení projektu Krajského Úřadu. Koordinace převedena z p. Andrei Šimoníkové na p. Jindřicha Částku.
4.12. Realizace druhé schůzky řešitelů projektu s řídícími pracovníky projektu.
4.12. Komunikace s managementem školy o shodě smluv DPP, DPČ a VŘ napříč projekty školy.
8.12. Schůzka ICT pracovníků s vedoucími pracovníky projektu – rozpočet, lektoři, DPČ vs. služby, konektivita.
9.12. Žádost statutární zástupkyně školy o diskusi k projektu – analýza plateb, způsoby plateb, financování projekty, profinancování ze školního rozpočtu se ukázalo na naší škole jako nereálné.
11.12. Zaslání aktualizovaného rozpočtu koordinátorovi na KÚ ke kontrole.
14.12. Byla dokončena technická specifikace netbooků a aplikace MindManagement
21.12. Diskuse o podobě propagačních materiálů – plakát, leták.
21.12. Porada o personálním zabezpečení při sčítání úvazků v projektech, vedeno managementem školy.
21.12. Emailová diskuse o vylepení plakátů v MHD Nový Jičín.
22.12. Předání zpracovaných plakátů a letáků vedoucím pracovníkům projektu.
23.12. Předání podkladů k vytvoření webových stránek určenému administrátorovi.
24.12. Emailová fakturace za zřízení domény www.mujstudijnisvetonline.eu
27.12. Žádost vedení školy o diskusi k výběrovým řízením – právní a formální náležitosti.


Listopad

13.11. Smlouva o oficiálním zahájení projektu – Krajský Úřad (KÚ).
13.11. Komunikace s KÚ o personálním složení členů projektu, personální zabezpečení schváleno.
16.11. Pozvání řešitelů projektu na schůzku s řídícími pracovníky projektu.
16.11. Byla doručena informace z KÚ, že smlouva o realizaci projektu nabyla účinnosti 13.11.
18.11. Došlo k přepracování rozpočtu na základě aktualizace informací z projektu MOSS.
20.11. Realizace schůzky řešitelů projektu s řídícími pracovníky projektu.
20.11. Přeposlání všech dokumentů řešitelům projektu (řešitelé) – Benefit, pracovní výkazy, smlouvy, rozpis klíčových aktivit, seznámení s příručkou projektu pro řešitele.
23.11. Byly zpracovány grafické šablony projektu
25.11. Pozvání řešitelů projektu na druhou schůzku s řídícími pracovníky projektu.


www.mujstudijnisvetonline.eu | Lucie Matušová © 2011